Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - Malowanie elewacji i wymiana parapetów zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na prace remontowe „„Malowanie elewacji i wymiana parapetów zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie ” proszę o złożenie oferty. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie, ul. Szkolna...

Zapytanie ofertowe na remont dachu

Zapytanie ofertowe do kwoty 30 000 EURO W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na prace remontowe „Wymiana części pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jazgarzewie” proszę o złożenie oferty. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkół...

Przetarg na prowadzenie sklepiku szkolnego

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie zaprasza do składania ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego w roku szkolnym 2016/2017 Pomieszczenie przeznaczone na sklepik znajduje się na II piętrze o powierzchni 4,30 m² . Zaopatrzenie sklepiku szkolnego powinno zawierać...

Przetarg na na projekt remontu budynku gospodarczego

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Jazgarzewie ogłasza przetarg na opracowanie projektu remontu budynku gospodarczego